BIRTV 2012之浮光掠影(二)

/ 阅读:119
作者: 断剑

华汇展台的Focal 音箱:


Milab SRND 360 话筒,立体声、5.1环绕声 6膜片电容话筒(惊了...)


MIDAS 调音台(现在已经是百灵达的人了...)


ACE 展台:


STUDER!


小 STUDER,很可爱:


Roland 为了显示与众不同,一个人呆在三号馆:


看样子有演出,可惜错过鸟...